โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ รุ่นที่ 38/2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนปรีชา ตำบล นาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Chonvc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ