ประกาศผลการเขียนเเผนธุรกิจปีการศึกษา 2566 

 

ประชาสัมพันธ์  โครงการอบรม​เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการฝึกอบรม​

(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา​ 2566