แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมดำเนินงานคณะกรรมการ การแข่งขันทักษะ วิชาชีพพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมดำเนินงานคณะกรรมการ การแข่งขันทักษะ วิชาชีพพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18-19  มกราคม 2565  ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี