แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วม พิธีทำบุญวันขี้นปีใหม่ 256

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วม พิธีทำบุญวันขี้นปีใหม่ 2565 ณ  โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี