วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ทักษะพื้นฐาน การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 汉语演讲比赛

วันที่ 3 พฤศจิกายน  2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ทักษะพื้นฐาน  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 汉语演讲比赛  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชลบุรีวิทยา