นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี