หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

นายวุฒินันท์    พิมพ์มีธีรวัตร

ตำแหน่ง ครู คศ. 1  

หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

 

นางฐิติมา   ลาภมาก

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวภัคคินี    บุญเย็น

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางสาวกันต์กนิษฐ  สีกานนท์

ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

 

นายวีรภัทร  วิริยะสมบัติ

ตำแหน่ง ครูจ้างสอน