ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการเสริมสร้างค่านิยมการเป็นพลเมืองดีและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม “วัยใสๆ หัวใจสีขาว” รัก สุข สดใส รับวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อทำนุบำรุงศาสนา หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตาม 
โครงการเสริมสร้างค่านิยมการเป็นพลเมืองดีและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม “วัยใสๆ หัวใจสีขาว”  รัก สุข สดใส รับวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อทำนุบำรุงศาสนา  
หมวดวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ 
รับสมัคร (pointing right)การประกวดแต่งคำขวัญ  
(pointing right)การประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์
(pointing right)ประกวดคลิปวิดิโอสั้น 
(pointing right)ประกวดวาดภาพ 
สนใจสมัคร  ณ อาคาร 5  ห้อง 511 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดผ่าน QR Code

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


gen-ed

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ