ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะพื้นฐาน  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 汉语演讲比赛  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี   ประจำปีการศึกษา 2565  

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะพื้นฐาน  การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี   ประจำปีการศึกษา 2565  

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะพื้นฐาน  การประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี   ประจำปีการศึกษา 2565  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


gen-ed

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ