กิจกรรม

 

 

 ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่สามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจปีการศึกษา 2566
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ)
 ประกาศสมัครสอบประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2567
 ประกาศสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านการบริหารงานทั่วไป)
 ประกาศสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567 รอบปกติ (ปวส.)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567 รอบปกติ (ปวช.)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานใต้หลังคาอาคารอเนกประสงค์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะทางดิจิทัลกราฟิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานใต้หลังคาอาคารอเนกประสงค์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะทางดิจิทัลกราฟิก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการปรับปรุงพื้นลานใต้หลังคาอาคารอเนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกขั้นสูง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 

 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกขั้นสูง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศ  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะทางดิจิทัลกราฟิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 

 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 โครงการ ชุดปฏิบัติการครัวร้อน

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Excellent Learning Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Excellent Learning Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Excellent Learning Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Excellent Learning Classroom วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
ประกาศเผยแพร่แผนฯ ชุดปฏิบัติการ Excellent
ประกาศเผยแพร่แผนฯ ชุดปฏิบัติการธุรกิจการ
การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปี 2565 ลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศยกเลิกประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการโดยวิธีการขยายทอดตลาด ลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการโดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปี 2565 ลงเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565